Dirigent

Vang skoles musikkorps har to dirigenter.

Hovedkorpset dirigeres av Tor Eid.

Aspirant- og juniorkorpset dirigeres av Charlotte Richardsen fra Ringerike kulturskole.

Dirigentene er ansvarlig for all musikalsk aktivitet i korpsene.

Instruktører kommer blant annet fra Ringerike kulturskole.