Dirigent

Hovedkorpset og juniorkorpset dirigeres av Charlotte Richardsen fra Ringerike kulturskole.

Dirigentene er ansvarlig for all musikalsk aktivitet i korpsene.

Enkeltundervisning skjer i hovedsak med instruktører fra Ringerike kulturskole.