Styret

Styreleder:
Kristoffer Ryeng
leder@vangkorpset.no
402 32 044

Kasserer:  
Eli Kjerstadmo
kasserer@vangkorpset.no
982 07 146

Sekretær:  
Sirén Fossli Nielsen
sekretaer@vangkorpset.no

Korpsrepresentant: 
Stian Nyheim Kristoffersen

Korpsledere:
Hovedkorps: NN
korpsleder-hk@vangkorpset.no

Aspiranter/junior: Marianne Aurdal
korpsleder-ajk@vangkorpset.no

Andre verv: 

Materialforvalter: 
Trond Ausland
materialforvalter@vangkorpset.no
913 15 293

Dirigent hovedkorps: 
Tor Eid
tor.eid@outlook.com
913 41 557

Dirigent junior- og aspirantkorps: 
Charlotte Richardsen
charlotte.richardsen@ringerike.kommune.no

Revisor: Lena Østvang

Uniformsforvalter: Liv Stenmarck Kristoffersen, Monica Gulbrandsen

Loppekomite:  Jonas Stensen Haaland, Ingeborg Askhildsrud Karin Lund, Jørgen Atle Hjørnstad, Jan Otto Thorsen

Valgkomite: Anne Kari Blakstad, Bjørnhild Steingrimsen

Valgt på årsmøte 22. februar 2021